High Five!

Home » High Five!

High Five!
Category : portfolio

De visie High Five 2020 van Sportbedrijf Deventer bevat 5 strategische doelen waarbij Sportbedrijf Deventer samen met stakeholders ervoor wil zorgen dat iedereen in Deventer het plezier van sport en bewegen kan ervaren. Concept & copy: Elles Reusen (2016/2018). 

 

“Iedereen kan in Deventer het plezier van sporten en bewegen ervaren”

 

Sportbedrijf Deventer is verantwoordelijk voor de exploitatie van diverse sportaccommodaties in Deventer (o.a. De Scheg, het Borgelerbad) en voert ook het sportbeleid uit voor de gemeente. Hoe zorg je er voor dat je ondanks deze brede dienstverlening en vele doelgroepen, toch een to-the-point en effectief beleid neerzet? Door 5 overkoepelende doelen vast te stellen die zowel de organisatie als stakeholders herkennen en raken: De Deventer High Five 2020.

 

Trots dat ik deze strategische visie succesvol heb mogen verwoorden en laten vormgeven. Aan elk doel hebben we een persona (medewerker) en motto gekoppeld. Zoals bij doel 1 (55% van de 45+’ers beweegt elke dag): Zoals collega Ingrid die privé graag fietst: een afstand van niets, pak de fiets. Zo hebben we strategische doelen heel persoonlijk en bereikbaar gemaakt. De strategische visie is ‘vol beweging’ uitgerold met boekje, vouwkaart, kubus en pos-materiaal op de locaties.

Wat is uw High Five?

De stakeholders zijn betrokken bij zowel het opstellen als het uitvoeren van de High Five 2020. Dit door vooraf brainstormsessies te organiseren en hen bij de lancering persoonlijk te vragen aan welke High Five zij zich zelf willen verbinden. Gelijktijdig werd gevraagd naar hun eigen High Five en samen bekeken hoe Sportbedrijf daar aan bij kan dragen. aties een onuitwisbare beleving geven waardoor zij graag bij ons terug willen komen. Ons motto daarbij is: Beleving in Beweging!

 

High Five 2020 – Visie Sportbedrijf Deventer

websitepagina High Five Sportbedrijf Deventer 

 

portfolio

Meer Wat reusachtige projecten